Cantus Familiaris

 

By opowiedzieć naszą historię, musimy rozpocząć od Stowarzyszenia Zespołu Pieśni i Tańca Chludowianie. To właśnie w jego ramach, zimą 2013 roku, bardzo powoli (ale z radością i konsekwencją) zaczęła się tworzyć nowa formacja – chór. W jej skład, oprócz tancerzy Zespołu, weszli także ich rodzice oraz zaprzyjaźnieni z grupą pasjonaci muzyki chóralnej.

Początkowo chór funkcjonował bez nazwy i repertuaru. Z  czasem jednak, dzięki ogromnej pracy wszystkich jego członków oraz wizjonerskiej nadziei dyrygenta, nasze działania nabrały brzmienia, formy i treści, które można było zaprezentować szerszej publiczności. Ponieważ w chórze śpiewają całe rodziny (a i na próbach panuje zawsze iście rodzinna atmosfera) naturalna wydawała się nazwa Cantus familiaris, a więc właśnie głos rodzinny.  Premierowe śpiewanie miało miejsce w październiku 2013, kiedy to wraz z chórem z Krzesin daliśmy oprawę Mszy Świętej w Orzechowie.

Od tego czasu występowaliśmy niejednokrotnie: niekiedy samodzielnie, inny razem we współpracy z Zespołem Chludowianie. Regularnie prezentujemy swoje umiejętności, uczestnicząc w różnych wydarzeniach na terenie gminy i powiatu. Mamy też na swoim koncie dwa tournee zagraniczne – Lwów w 2015 i Sankt Petersburg w 2016 roku. Śpiewamy zarówno w kościołach, jak i salach koncertowych. W naszym repertuarze można znaleźć utwory religijne i świeckie. Nie brak także chóralnych opracowań muzyki ludowej.

Dyrygentem Cantus familiaris, jest Łukasz Maciejewski – absolwent  wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzyczneji Muzyki Kościelnej  Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w klasie prof. J. Dzięcioła. Dzięki jego wierze w nasze możliwości i niewyczerpanym pokładom cierpliwości możemy rozwijać swoje wokalne umiejętności i realizować muzyczne pasje.