„Maryi Matce” śpiewaliśmy w farze

13 października nasz chór Cantus Familiaris brał udział w odbywającym się w poznańskiej bazylice kolegiackiej 7 Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Chóralnej MARYI MATCE. Barokowe wnętrza wybrzmiewały tego dnia śpiewem  chórów działających poza ruchem zawodowym, niemniej wśród nich znalazły się również te, których członkowie kształcą się w szkołach muzycznych i chóralnych. Było to dla nas ogromne przeżycie i choć nie zdobyliśmy żadnych laurów, sama atmosfera konkursu, wnętrza, a przede wszystkim Adresatka naszych śpiewów, sprawiła, że był to niezapomniany wieczór.

(zdjęcia autorstwa B. Seiferta pochodzą ze strony http://www.farapoznanska.pl/mm/)