Ostatki we wsi Chludowo

W ostatnia środę karnawału we wsi Chludowo odbył się Podkoziołek. Zaprosiliśmy wszystkich mieszkańców Chludowa, i nie tylko, do wspólnej zabawy podczas ostatkowego koncertu. Były dziecięce zabawy, wielkopolska Koza, goście z Rzeszowa i Lublina, Wstępna Środa, która śledziem na sznurku chciała towarzystwo rozganiać, a na sam koniec był wielkopolski Podkoziołek.
Zebrani tłumnie goście na widowni co raz to wybuchali radosnym śmiechem, klaskali i nucili znane niektórym melodie. Koncert ten po raz kolejny pokazał, że w tancerzach, a przede wszystkim w naszych wspaniałych choreografach drzemią nieskończone pokłady pomysłów i chęci do ciągłego prezentowania tych samych tradycji ale w różnych odsłonach. Udany koncert, a po nim przepyszne faworki i pączki.
Kto wie… może to nie były pierwsze i ostanie „Ostatki we wsi Chludowo”