Propagowanie kultury Biskupiańskiej na terenie wsi Chludowo

W miesiącu wrześniu Zespół Pieśni i Tańca Chludowianie kontynuował realizację projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2021. Chludowianie mają okazję poznawać Biskupiańskie tańce i przyśpiewki poprzez cykl warsztatów z regionalistą.