Sesja zdjęciowa Rajlender – Majątek Ziemski Pałac Wiejce – jesień 2021

Sesja wykonana w Majątku Ziemskim Pałac Wiejce www.wiejce.pl

Sesja zdjęciowa Rajlender „Po Szlachecku” (1/3)

Sesja zdjęciowa Rajlender „Po Śląsku” (2/3)

Sesja zdjęciowa Rajlender „Po Lachowsku” (3/3)