„Z narodzeniem Jezusa było tak…”

Zakończyliśmy kolejny sezon jasełkowy. Czas intensywnej pracy ale i ogromnej radości i wzruszeń.

W obecnym „sezonie jasełkowym” wystąpiliśmy 5 razy. Każde Jasełka były inne, ale wszystkie na pewno piękne i poruszające.
Tegoroczne koncerty odbyły się w Chludowie, w Kiekrzu w parafii pw. św. Michała Archanioła i Wniebowzięcia NMP, w Żydowie w parafii św. Mikołaja oraz w Poznaniu w Zespole Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza i w parafii św. Franciszka Serafickiego przy placu Bernardyńskim.

Zmieniają się kościoły, dekoracje, opracowania, tancerze, ale nie zmienia się jedno – ciągle jest to to samo Boże Narodzenie. Co roku docieramy z Jasełkami w inne miejsca, niesiemy radość i wzruszenie, a przede wszystkim po raz kolejny pokazujemy, że polska kultura i tradycja jest piękna i nierozerwalnie związana z każdym z nas.